Nieuws

18-03-2021

Palmzondag

Op 28 maart is het Palmzondag.
Op deze dag worden de palmtakjes gezegend.
Bent U niet in de gelegenheid om op deze zondag naar de kerk te komen, dan kunt U ze daarna ook meenemen op dinsdag en donderdag.

Lees meer

06-03-2021

SamenKerk (maart)

Het nieuwe nummer van SamenKerk is weer uit.

In deze editie

Een nieuw boek over vijf dio­ce­sane zuster­con­gre­ga­ties die een nauwe band hebben met ons bisdom en veel betekend hebben in ge­zin­nen, pa­ro­chies, de zorg en het onder­wijs.
De corona­cri­sis duurt nu al weer één jaar: hoe kijken we naar de toe­komst? Hoop­vol? Vol […]

Lees meer

19-02-2021

Vastenactie project kinderen/jongeren

Aanmelden voor wandeling bij José van der Koogh, 06-55367994.

Gezien de coronamaatregelen hebben wij geen kinderen/jongerenkerk tijdens deze vastenperiode.
Toch willen wij graag met hen wel een bijdrage leveren aan de Vastenactie.

Daarom gaan we samen met de kinderen en jongeren een wandeling maken die ten goede komt aan de vastenactie. De datum […]

Lees meer

01-02-2021

Corona-update d.d. 27 januari 2021

Beste gelovigen,

“De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.

Het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ blijft met de aan­vul­lingen van 9 ok­to­ber 2020 vooralsnog van kracht.”

Enkele aandachtspunten:

Per 25 […]

Lees meer

Liturgische agenda

zondag 11 april

09:30

Woord en Communieviering

Locatie: Emmauskerk

Voorganger: diaken W. Balk

Zang: Cantor

11:00

Eucharistieviering

Locatie: Pauluskapel

Voorganger: Pastor E. Kaak

Zang: Cantor

dinsdag 13 april

09:30

Woord en Communieviering

Locatie: Emmauskerk

Voorganger: Diaken R. Simileer

donderdag 15 april

09:30

Eucharistieviering

Locatie: Emmauskerk

Voorganger: Pastoor J.Dresmé

zondag 18 april

09:30

Eucharistieviering

Locatie: Emmauskerk

Voorganger: Pastor E. Kaak

Zang: Emmaus Angels & Golden Voices

11:00

Woord en Communieviering

Locatie: Pauluskapel

Voorganger: diaken W. Balk

Zang: Cantor

dinsdag 20 april

09:30

Woord en Communieviering

Locatie: Emmauskerk

Voorganger: Diaken R. Simileer

donderdag 22 april

09:30

Eucharistieviering

Locatie: Emmauskerk

Voorganger: Pastoor J.Dresmé

De RK Parochie Emmaus-Paulus is per 1 januari 2014 ontstaan uit een vrijwillige fusie tussen de toenmalige Emmaus parochie te Hilversum en de H.Paulus parochie te Loosdrecht. De Paulus parochie is daarmee terug bij zijn “roots” waaruit zij is ontstaan.

Deze nieuwe parochie omvat nog steeds beide kerklocaties van de voorgaande parochies: de Emmauskerk te Hilversum en de Pauluskapel te Loosdrecht. In beide kerken worden nog steeds de vieringen als voorheen gedaan.

Het adres van de nieuwe parochie is:

Kerkelandenlaan 5,

1216 RN Hilversum

035 624 2892