Bestuur

Het Parochiebestuur

De leden van het parochiebestuur zijn vrijwilligers die een breed vertrouwen van de parochie genieten.
Zij zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van het pastorale werk, een goed financieel beleid en het ondersteunen van de verschillende commissies en werkgroepen.
Het parochie bestuur van de Emmaus-Paulus parochie wordt voorgezeten door de eigen pastoor en geadviseerd door de verantwoordelijke voorganger van de parochie.

 

Het Parochiebestuur wordt op dit moment bemensd door:

Voorzitter: pastoor J.P.M. Dresmé 035-624 74 15
Adviseur: diaken R. Simileer 035-624 28 92
Vice-voorzitter:  Vacant
Secretaris: Mw. E. Ezendam 06-454 462 65 email: emmaus-paulus@emmaus-paulus.nl
Penningmeester: dhr. M. Eijsbouts 035-623 3882 email: penningmeester@emmaus-paulus.nl
Beheerszaken: dhr. R. Roggekamp 035-624 28 92
Algemeen lid: Mw. J. Vlug 06-461 069 52

 

 

Actie Kerkbalans 2023: Geef voor je kerk

De Actie Kerkbalans 2023 staat weer voor deur. Het motto is dit keer: “Geef voor je kerk”.

Zoals vaak heeft het motto van de Actie een dubbele bodem: we doen aan de ene kant een beroep op de mensen om zich te bekommeren om de Emmaus-Paulus parochiegemeenschap die hen lief is; aan de andere kant vragen wij de mensen om die gemeenschap in stand te houden en te ondersteunen met een geldelijke bijdrage.

Als u voor dit jaar nog niet heeft bijgedragen is dit voor u hopelijk een stimulans of een herinnering om dat alsnog te doen.

U kunt daarvoor een van de volgende IBAN-rekeningnummers gebruiken: NL21 ABNA 0550 648 909 en NL75 INGB 0000 2908 34.

Beide staan op naam van: R.K. Parochie Emmaus-Paulus.

De Actie Kerkbalans 2023 start op 20 januari 2023. Begonnen in 1973 onder het motto: “Kerk van de grond” wordt met deze actie ieder jaar weer een beroep op de parochianen gedaan om hun parochie financieel te ondersteunen. Deelname is op vrijwillige basis maar gelukkig is er een hele grote groep trouwe parochianen die ieder jaar meedoen. Uw bijdrage komt voor het grootste deel ten goede aan de kosten van onze Emmaus-Paulus parochie en kerkgebouwen hier ter plaatse. Zoals: kosten van de pastores, kosten van de diensten (denk aan: bloemen, kaarsen, misboekjes, koren), gas en elektra, onderhoud van de kerkgebouwen, en speciale activiteiten (zoals de seniorendagen, dauwtrappen, herfstwandeling, sobere maaltijd in de Goede Week, uitstapjes van vrijwilligersgroepen).

Voor de Actie Kerkbalans 2023 maken we weer gebruik van de bekende witte inschrijfkaart waarop u kunt invullen met welk bedrag u wilt meedoen aan de Actie Kerkbalans. Deze kaart krijgen alle Emmaus-Paulus-parochianen — en vrienden die buiten de parochiegrenzen wonen — in de loop van januari 2023 in de bus, samen met een folder over de Actie Kerkbalans. Voor de verschillende wijzen van betalen die men op de kaart kan aankruisen gaat onze sterke voorkeur uit naar automatische incasso. Dat is voor u en voor ons de goedkoopste en makkelijkste manier. Hiervoor dient u een machtiging af te geven en dat kan via aankruisen op de inschrijfkaart en plaatsen van uw handtekening. Deze machtiging geldt maar voor één jaar en dient dus ieder jaar opnieuw te worden afgegeven. Andere manieren om te betalen die u kunt aankruisen zijn: d.m.v. een eigen bankoverschrijving en contant.

Bij de Emmaus-parochianen wordt de inschrijfkaart in de eerste week van februari 2023 aan huis opgehaald. De Paulus-parochianen zal worden verzocht om de inschrijfkaart via een bijgevoegde antwoordenvelop per post in te sturen, of in te leveren in de Pauluskapel. Ook degenen die buiten de parochiegrenzen wonen kunnen hun antwoord via een bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen. Voor de Paulus-parochianen zal ook een acceptgirokaart worden bijgevoegd. Als men meer acceptgiro’s wil ontvangen dan kan men dat op de witte inschrijfkaart aangeven.

Graag wijzen wij u nog op de mogelijkheid om de parochie te steunen via een legaat of een erfstelling.

In het parochieblad vindt u ter informatie de voorlopige begroting voor het jaar 2023 en ter vergelijking die van 2021 én het resultaat van het afgelopen jaar 2022. Er staat een flink gat op de begroting voor 2023 — o.a. wegens de lage rente, en teruglopende inkomsten uit Kerkbijdragen en collectes als gevolg van de vergrijzing — dus een (kleine) verhoging van uw Kerkbijdrage of uw bijdrage op de zondagse collecteschaal is zeer welkom!

Wij hopen weer van harte op uw steun en betrokkenheid bij onze Emmaus-Paulus parochie: bij voorbaat hartelijke dank daarvoor!

Voor vragen of suggesties bent u welkom bij:
Martin Eijsbouts (e-mail  penningmeester@emmaus-paulus.nl , tel. 035-623 3882), en/of ook bij
Herman te Riele (e-mail h.te.riele@kpnmail.nl, tel. 035-621 09 62.

Nalaten aan de Emmaus-Paulus Parochie?

Er komen wel eens vragen binnen over hoe het zit met nalaten aan een goed doel, bv. de Parochie waartoe u behoort. Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel: via een legaat en via een erfstelling. Beide moeten via een notaris worden vastgelegd. Sommige notarissen doen dat gratis! Bij een legaat krijgt het goede doel een van te voren bepaald deel van de nalatenschap. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook onroerend goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Bij erfstelling wordt het goede doel aangemerkt als erfgenaam. Als erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Het goede doel en de eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is het goede doel niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap. Bij een legaat is beneficiaire aanvaarding niet aan de orde omdat een legaat nooit schulden omvat. Goede doelen met zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) betalen geen belasting over erfenissen en legaten. De R.K. Parochies in Nederland hebben alle de ANBI-status. Mocht u meer willen weten, dan is Martin Eijsbouts (035-623 3882) graag bereid u nader te informeren.