Koren

Zingen in de Emmaus-Paulus hoort telkens opnieuw een feest te zijn. In eigen bewoordingen en met een geheel eigen toon proberen de koren en de cantores namelijk te verwoorden waartoe wij in diepe verbondenheid samenkomen: de ontmoeting met God rond de tafel in de viering van de eucharistie, in jongeren- en gezinsvieringen, in Woord-en-Communievieringen, in vieringen ten afscheid en bijzondere vieringen. Steeds opnieuw klinkt het gezongen getuigenis van samen op weg zijn in de vaste overtuiging dat – ondanks alles – God in Liefde op ons betrokken is en blijft.
Elk koor heeft een eigen identiteit en getuigt daarmee van de veelkleurigheid die kenmerkend is voor het eigen karakter van onze Emmaus-Paulus parochie. Dat komt tot uitdrukking in het repertoire van de koren, dat mede een passende verwoording en verklanking van de religieuze gevoelens en gedachten van de parochianen wil zijn.

Momenteel hebben we de volgende koren: